Api

Aby połączyć się z botem należy wykonać następujące zapytanie GET na adres

Zostaną zwrócone dane w postaci JSON

...